Επικοινωνία

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Κλαδάς, κτήριο Βαλιώτη

23100 Σπάρτη

τηλ. 27310 82240

fax. 27310 82279

email. electronics.teplit.teikal@gmail.com