Εξοπλισμός

Ο βασικός εξοπλισμός του Εργαστηρίου συνοψίζεται στα ακόλουθα (κλικ στην εικόνα για το εγχειρίδιο κάθε οργάνου):

Αναλογικός παλμογράφος

35 MHz

Απλό τροφοδοτικό συνεχούς

Τριπλό τροφοδοτικό συνεχούς

Γεννήτρια συναρτήσεων

Ψηφιακό πολύμετρο

Αναλογικό πολύμετρο