Χώροι

Το Εργαστήριο στεγάζεται σε χώρο εμβαδού 130 τ.μ. περίπου, στο Ισόγειο του κτηρίου Βαλιώτη, στην αίθουσα που υποδεικνύει το πιο κάτω σχεδιάγραμμα.